تبلیغات
آموزش برنامه نویسی و حسابداری در اکسل - تهیه لیست حقوق و دستمزد در اکسل
تهیه لیست حقوق و دستمزد در اکسل
نوشته شده توسط محسن در ساعت 11:26 ق.ظ

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست

به طور یقین می دانید که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یاحقوق اصلی مبالغی دیگر را نقدی یا غیر نقدی به عنوان مزایا دریافت کند . بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد علاوه بر مزد اصلی مزایای شغلی است . نمونه بارز ایم مزایا حق مسکن . خواربار . حق جذب . و سایر موارد مشابه می باشد . این مزایا می توانند مستمر یا غیر مستمر باشند . مزایای مستمر مزایایی می باشند که هر ماهه کارگر دریافت می کند و مزایای که دائمی نمی باشند و با توجه به شرایط کارگر دریافت می کند را مزایای غیر مستمر می نامند . نمونه بارز مزایای غیر مستمر حق ماموریت . پاداش و ... می باشد .

 

اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود.

  • موافقت کارگر
  • پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی
  • ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین

 


منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست

کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قراردارد.

باید بدانید برای هر ساعت اضافه کاری در شب به غیر از کارگران نوبتی ( نوبت کارشان در صبح یا عصر یا شب است) 35 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد و اما طبق قانون کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود 10 درصد و چنانکه نویت کارشان در صبح و عصر وشب قرار گیرد 15 درصد و در صورتی که کار در صبح و شب و یا عصر وشب باشد 22.5 در صد اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد .

 

نکته بسیار مهم

توجه داشته باشید به دلیل آنکه عملا حقوق کارکران در موسسات به صورت ماهیانه پرداخت می شود . بنابراین ساعات کار عادی نیز 192 ساعت منظور می شود چرا که هر ماه 30 روز لحاظ می شود و چون قانون ساعت عادی کار چهار هفته متوالی (28 روز) را 176 ساعت تعیین کرده است 16 ساعت بر 176 ساعت کار عادی چهار هفته اضافه خواهد شد (2 روز 8 ساعت ) و مبنای محاسبه اضافه کاری ساعات کار مازاد بر 192 ساعت خواهد بود .

 

حق بیمه اجتماعی چگونه محاسبه می شود

به طور کلی حق بیمه های اجتماعی جمعا 30 درصد حقوق و دستمزد ناخالص ( حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) می باشد که در واقع 7 درصد از آن را کارگر و 20 درصد را کارفرما و 3 درصد مابقی را دولت می پردازد.

بنابراین متوجه شدید که از کل حق بیمه 7درصد را کارگر باید بپردازد و در واقع زمانی که کارفرما لیست حقوق و دستمزد را تهیه میکند این مبلغ یعنی 7 درصد حقوق و دستمزد را از حقوق و دستمزد کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می کند دقت دارید که این مبلغ هزینه ای برای کارفرما نمی باشد و اما اشاره شد 20 درصد حقوق و دستمزد نیز سهم کارفرما به عنوان بیمه های تامین اجتماعی می باشد .

کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق دستمزد معادل 20 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه ر کارگر را محاسبه می کند و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نماید توجه دارید این مبلغ را کارفرما تنها بر اساس حقوق و دستمزد کارگران خود محاسبه میکند و از حقوق کارگران کسر نمی نماید بلکه کارفرما این مبلغ را پرداخت می کند بنابراین مبلغ فوق یک هزینه اضافی برای کارفرما می باشد .

باید بدانید که کارفرما تا پایان آخرین روز یک ماه بعد پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد یک نسخه آن را به انضمام چکی معادل مبلغ حق بیمه کارگر و کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می نماید . در صورت تاخیر یا عدم ارسال لیست حقوق و مزایا کارفرما مشمول جریمه خواهد شد . جریمه تاخیر ارسال با توجه به میزان حق بیمه متعلقه محاسبه می شود و جریمه تاخیر و تادیه پرداخت حق بیمه به میزان 2 درصد حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت محاسبه و مطالبه می شود.

حق بیمه سهم دولت نیز معادل 3 درصد دستمزد ناخالص از طرف دولت به طور یکجا در بودجه سالانه حقوق و مزایای کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی واریز می شود .

 

مثال :

در پایان دی ماه اطلاعات زیر به واحد حسابداری حقوق و دستمزد شرکت تلاش ارسال شده است .

 

عنوانآقای احمدیآقای حسینیآقای جهانی
شماره کارت320330340
شماره تامین اجتماعی48-74-1248-74-1248-74-13
حقوق هر ساعت کار3000ماهیانه 6160003800
نوع کارروزکارعصر و شبصبح و عصر
جمع ساعات کارکرد183176176
ساعات کارکرد استاندارد176176176
حق جذب200000
حق اولاد
بدی آب و هوا
اقساط وام2000015000

 

طبق آئین نامه جدبد حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهیانه 200.000 ریال از مالیات معاف می باشد و نسبت به مازاد 200.000 ریال تا سقف 300.000 ریال مشمول 10% مالیات . نسبت به مازاد 300.000 ریال تا سقف 400.000 ریال با نرخ 15% مشمول مالیات . نسبت به مازاد 400.000 ریال به نرخ 20% مشمول مالیات خواهد بود در ضمن حق نوبت کاری . بدی آب و هوا و حق جذب مشمول پرداخت مالیات می باشد .

در این مثال ابتدا قصد داریم نحوه محاسبات را نشان داده و سپس نحوه ایجاد یک لیست حقوق و دستمزد در نرم افزار اکسل و فرمول نویسی ها مربوطه به منظور انجام خودکار محاسبات را نشان دهیم.

 

محاسبات حقوق و دستمزد دی ماه آقای احمدی

183-176=7

3.000 * 40% =1200

نرخ هر ساعت اضافه کاری

3.000 + 1.200 = 4200

حقوق و دستمزد اضافه کاری

7 * 4.200 = 29.400

حقوق و دستمزد عادی

176 * 3 = 528.000

جمع حقوق و مزایا مشمول بیمه = کارکرد عادی+ اضافه کاری+حق جذب+بدی آب و هوا

528.000+29.400+300.000+85.000=942.400

حق بیمه سهم کارگر

942.400 * 7% = 65.968

حق بیمه سهم کارفرما

942.400 * 20% = 188.480

حق بیمه بیکاری سهم کارفرما

942.400 * 3% = 28.272

جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات = کارکردعادی+ اضافه کاری+حق اولاد+بدی آب و هوا+حق جذب

528.000+29.400+6.400+300.000+85.000=948.800

حقوق مشمول مالیات پس از کسر معافیت

948.800-200.000=748.800

مازاد حقوق نسبت به 200.000 تاسقف 300.000

100.000 * 10% =10.000

مازاد حقوق نسبت به 300.0000 تا سقف------ 400.000

100.000 * 15% = 15.0000

مازاد حقوق نسبت به 400.000 به بالا

548.800 * 20% = 109.760

جمع مالیات دی ماه حقوق آقای احمدی

134.760

 

 

 

برای درک بیشتر نحوه فرمول نویسی می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر نمونه لیست حقوق و دستمزد را دانلود کنید .»
 
 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ