تبلیغات
آموزش برنامه نویسی و حسابداری در اکسل - حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است ؟
حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است ؟
نوشته شده توسط محسن در ساعت 09:56 ق.ظ
حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است ؟

برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد جمع کل حقوق و دستمزد به بدهکار حساب هزینه حقوق و دستمزد منظور و اقلامی که باید از حقوق و دستمزد کارگر یا کارگران کسر شود .( مانند حق بیمه سهم کارگر- مالیات-وام و مساعده) به بستانکار حسابهای مربوطه منظور می شود و مبلغ ما به التفاوت حساب بدهکار هزینه حقوق و دستمزد پرداختی ذکر شده خالص حقوق و دستمزدی است که باید به کارگران پرداخت شود و به حساب حقوق و دستمزد پرداختی منظور می گردد .
به ثبتهای هزینه حقوق در دفتر روزنامه که به صورت خلاصه می باشد توجه کنید :


حساب هزینه حقوق و دستمزد ****

حق بیمه پرداختی ( بیمه سهم کارگر)                              ***
مالیات حقوق و دستمزد پرداختی                                     ***
وام                                                                                 ***
مساعده                                                                         ***
حقوق دستمزد پرداختی                                                  ***


در زمان پرداخت حقوق به پرسنل ثبت زیر انجام خواهد پذیرفت :

حقوق و دستمزد پرداختنی ***

صندوق / بانک                                     ***


 و درزمان واریز حق بیمه و مالیات حقوق پرسنل به حساب سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی ثبت های زیر صورت می پذیرد :

بیمه پرداختی **

مالیات پرداختی**

بانک / صندوق             **

همانگونه که می دانید علاوه بر 7% حق بیمه ای که کارگر بابت بیمه شدن خود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نماید کارفرما نیز باید 20% بابت بیمه اجتماعی و 3% بابت بیمه بیکاری پرسنل خود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نماید و این دو پرداخت در واقع هزینه های کارفرما می باشد .

بنابراین در ارتباط با ثبت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری در حساب ها  به شکل زیر عمل خواهد شد .


هزینه بیمه پرداختی  ***

 حق بیمه پرداختی               ***

بابت ثبت 20% حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما


هزینه بیمه بیکاری ***

حق بیمه پرداختی           ***

بابت ثبت 3% حق بیمه بیکاری

و در زمان واریز وجه به حساب تامین اجتماعی ثبت زیر صورت خواهد پذیرفت :


حق بیمه پرداختی ***

بانک / صندوق                   ***


به مثال زیر توجه کنید :

فرض کنید شرکت نیما 2 نفر پرسنل به نام آقای الف و ب دارد که جمع حقوق و مزایای خرداد ماه آقای الف 500,000  ریال و آقای ب 700,000 ریال شده است و از آقای الف بابت وامی که قبلا دریافت کرده است 20,000 ریال اقساط وام کسر می شود و از هر دونفر فوق 10% مالیات کسر خواهد شد .

500,000+700,000=1,200,000       جمع حقوق و مزایای هر دو نفر 

500,000*7%=35,000           حق بیمه سهم آقای الف

700,000*7%=49,000          حق بیمه سهم آقای ب

35,000+49,0000=84,0000       جمع بیمه پرداختنی سهم هر دو کارگر

50,0000+70,000=120,000         جمع مالیات پرداختنی دو کارگرهزینه حقوق و دستمزد   1,200,0000

بیمه پرداختی                                                      84,000

مالیات پرداختی                                                   120,000

وام                                                                    20,000

حقوق پرداختی                                                  976,000


توجه دارید که هزینه حقوق و دستمزد 1,200,000 ریال می باشد و خالص حقوقی که کارفرما به کارگران می پردازد 976,000 ریال است چرا که مبلغ 84,000 ریال به عنوان بیمه سهم کارگران و 120,000 ریال بابت  مالیات حقوق از حقوق انها کسر شده و به حسابهای مربوطه واریز خواهد شد و از طرفی 20,000 ریال هم بابت اقساط وام آنها کسر شده است . در ضمن باید توجه داشته باشید که در زمان پرداخت وجوه مربوطه به حساب  سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی ثبتهای زیر انجام خواهد شد :

بیمه پرداختی  84,000
مالیات پرداختی 120,000

بانک                                     204,000فرض کنید یکی از کارگران نیاز به 100,000 ریال وام دارد کارفرما طبق توافق 100,000 ریال وام به ایشان پرداخت می کند و مقرر می شود در هر ماه 20,000 ریال از حقوق ایشان کسر گردد تا حساب تسویه گردد بنابراین در زمان پرداخت وام به ایشان کارفرما در درفاتر خود ثبت زیر را انجام داده است :

حساب وام دریافتنی 100,000

وام                                              100,000


در نتیجه هر ماه 20,000 ریال به عنوان اقساط وام از حقوق ایشان کسر می شود و در ثبت سند حقوق دستمزد که اشاره شده حساب وام را 20,000 ریال بستانکار می نماید تا مانده حساب صفر شود .

مجددا به بحث ثبت حقوق و دستمزد و شرکت نیما برمی گردیم .
اشاره شد که کارفرما نیز 20% بابت حق بیمه اجتماعی و 3% بابت بیمه بیکاری باید به حساب تامین اجتماعی واریز نماید بنابراین به صورت زیر عمل خواهد شد :


1,200,000*20%=240,000    حق بیمه سهم کارفرما

1,200,000*3%=36,0000    حق بیمه بیکاری

توضیح داده شد که بیمه سهم کارفرما هزینه کارفرما می باشد بنابراین از این بابت ثبت های زیر صورت خواهد پذیرفت

هرینه بیمه اجتماعی 240,000

بیمه پرداختی                                    240,000

بابت بیمه اجتماعی کارگران سهم کارفرماهزینه بیمه بیکاری 36,000

بیمه پرداختی                           36,000

بایت حق بیمه بیکاری

»
 
 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ