تبلیغات
آموزش برنامه نویسی و حسابداری در اکسل - حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد

     

   

سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد

   

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد . پرواضح است مدیریت واحد های اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند .و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و دستمزد پر حجم و گسترده است در ضمن معمولا قوانین کشورها واحد های اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان , حقوق و دستمزد, و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگا ههای ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در تتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند. و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید .باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه یک ابزار در دست کابران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نماید.

  

اجزا و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند

اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر میباشد.1. دایره کارگزینی2. دایره ثبت ورود و خروج پرسنل3. دایره حسابداری حقوق و دستمزد

وظیفه دایره کارگزینی

واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستور العمل ها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قراردادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد . و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش , نحوه استفاده از مرخصی , و تعیین شرح وظایف , نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وظیفه دایره ثبت  ورود و خروج پرسنل چیست

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موسسات  و واحد ها می باشد که به طرق و روشهای خاصی صورت می پذیرد .

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هریک از پرسنل را به عهده دارد و درواقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان دراین دایره نگهداری می شود .

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد چگونه است

قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .در قرارداد علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود.

• نوع کار یا حرفه یا وظیقه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

• حقوق یا مزد مبنا

• ساعات کار , تعطیلات و مرخصی ها

• محل انجام کار

• تاریخ انعقاد قرار داد

• مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد .

• موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب کند .

طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود.

حقوق یا مزد مبنا چیست

حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیله عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی , روزانه , هفتگی , و معمولا ماهانه پرداخت می شود را حقوق یا مزد مبنا می گویند

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست

به طور یقین می دانید که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی مبالغی دیگر را به عنوان مزایا دریافت کند بنابراین دریافت هر گونه وجه نقد یا غیر نقد علاوه بر مزد اصلی مزایای شغلی است . نمونه بارز این مزایا حق مسکن , خواروبار , حق جذب , و سایر موارد مشابه می باشد .این مزایا می تواند مستمر و یا غیر مستمر باشد . مزایای مستمر مزایایی می باشند که هر ماهه کارگر دریافت می کند . و مزایایی که دائمی نمی باشد و با توجه به شرایط کارگر دریافت می کند را مزایای غیر مستمر می نامند . نمونه بارز مزایای غیر مستمر حق ماموریت ,  پاداش می باشد .

     

 
 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ